Borkenes sentrum

Ottestad Gård

Kvæfjord flyktningemottak

Vik Gård

Kvøybrua

1. Nupen. Overrekkelse av ARNsykkelen fra Harstad-gruppa.
1. Nupen. Overrekkelse av ARNsykkelen fra Harstad-gruppa.
2. Ottestad gård. Levende gårdsvirksomhet.
2. Ottestad gård. Levende gårdsvirksomhet.
2. Ottestad gård. Levende gårdsvirksomhet.
2. Ottestad gård. Levende gårdsvirksomhet.
3. Trastad samlinger. Kunstverk laget av brukerne.
3. Trastad samlinger. Kunstverk laget av brukerne.
3. Trastad samlinger. Kunstverk laget av brukerne.
3. Trastad samlinger. Kunstverk laget av brukerne.
3. Trastad samlinger. Kunstverk laget av brukerne.
3. Trastad samlinger. Kunstverk laget av brukerne.
3. Trastad samlinger. Kunstverk laget av brukerne.
3. Trastad samlinger. Kunstverk laget av brukerne.
3. Trastad samlinger. Kunstverk laget av brukerne.
3. Trastad samlinger. Kunstverk laget av brukerne.
4. Kvæfjord flykningemottak.
4. Kvæfjord flykningemottak.
5. Kvæfjord kirke.
5. Kvæfjord kirke.
6. Borkenes skole.
6. Borkenes skole.
7. Gartnerskolen. Treforedling.
7. Gartnerskolen. Treforedling.
8. Borkenes sentrum med Røde kors hjelpekorps.
8. Borkenes sentrum med Røde kors hjelpekorps.
Kveøybrua
Kveøybrua
9. Gåra. Verneverdig hus resatureres.
9. Gåra. Verneverdig hus resatureres.
9. Gåra. Verneverdig hus resatureres.
9. Gåra. Verneverdig hus resatureres.
8. Vik Gård. Jordbærdyrking av Marianne og Frode Vik.
8. Vik Gård. Jordbærdyrking av Marianne og Frode Vik.
12. Hundstad gård på Kveøya.
12. Hundstad gård på Kveøya.
12. Hundstad gård på Kveøya.
12. Hundstad gård på Kveøya.
13. Hemmestad brygge, gammelt handelsted.
13. Hemmestad brygge, gammelt handelsted.
13. Hemmestad brygge, gammelt handelsted.
13. Hemmestad brygge, gammelt handelsted.
13. Hemmestad brygge, gammelt handelsted.
13. Hemmestad brygge, gammelt handelsted.
13. Hemmestad brygge, gammelt handelsted.
13. Hemmestad brygge, gammelt handelsted.
13. Hemmestad brygge, gammelt handelsted.14. Refsnes matglede, kafe og catring.
13. Hemmestad brygge, gammelt handelsted.14. Refsnes matglede, kafe og catring.
14. Refsnes matglede, kafe og catring.
14. Refsnes matglede, kafe og catring.
14. Refsnes matglede, kafe og catring.
14. Refsnes matglede, kafe og catring.
14. Refsnes matglede, kafe og catring.
14. Refsnes matglede, kafe og catring.
15. Ferga på Gullesfjord. I salongen og på øvre dekk.
15. Ferga på Gullesfjord. I salongen og på øvre dekk.
15. Ferga på Gullesfjord. I salongen og på øvre dekk.
15. Ferga på Gullesfjord. I salongen og på øvre dekk.
15. Ferga på Gullesfjord. I salongen og på øvre dekk.
15. Ferga på Gullesfjord. I salongen og på øvre dekk.
15. Ferga på Gullesfjord. I salongen og på øvre dekk..
15. Ferga på Gullesfjord. I salongen og på øvre dekk..
15. Ferga på Gullesfjord. I salongen og på øvre dekk.
15. Ferga på Gullesfjord. I salongen og på øvre dekk.
15. Ferga på Gullesfjord. I salongen og på øvre dekk.
15. Ferga på Gullesfjord. I salongen og på øvre dekk.
High five
High five
16. Flesnes
16. Flesnes
17. Langvasbukt. Fiskesjå med registrering av fiskearter.
17. Langvasbukt. Fiskesjå med registrering av fiskearter.
17. Langvasbukt. Fiskesjå med registrering av fiskearter.
17. Langvasbukt. Fiskesjå med registrering av fiskearter.
Gullesfjord camping.
Gullesfjord camping.
Lofast Brakkerigg
Lofast Brakkerigg
ARCsykkelen overrekkes til Vesterålen
ARCsykkelen overrekkes til Vesterålen
Back to Top